Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Bancors ICO samlade 153 miljoner dollar på 2 timmar och 25 minuter

Vad är Bancor protokollet?

Bancor protokollet är en ny typ av flytande valuta. Bancor protokollet möjliggör en prismekanism och en likviditet för tokens som använder blockchains.

Bancor är en standard som använder en ny generation av kryptovalutor som kallas SmartTokens enligt gängse konventioner. SmartTokens är baserade på kontrakt. Bancor är byggd ovanpå Ethereum och de är ERC20 kompatibla. Den viktigaste funktionen smart tokens är att de kan köpas eller säljas direkt genom smarta kontrakt, utan att behöva använda någon annan part. Smarta tokens är pengar som håller pengar
Plattformen möjliggör att skapa nya tokens till användare – utan behov av omfattande teknisk kunskap och det går att använda tokens som sällan används och som har lägre värden.

Bancor protokollet är uppkallat efter det keynesianska förslaget om att införa en överstatlig reservvaluta kallas Bancor för att systematisera internationella valutakonvertering efter andra världskriget.

Tokens  ”reserver” påminner till viss del hur en centralbank som utfärdar en valuta också äger utländska valuta reserver. En person kan köpa en smart token med dess reserv token(s), helt enkelt genom att överföra reserv token till ett smart token kontrakt. Leverans av en smart token ökar och krymper med efterfrågan.

Vid Bancors ICO handlade över 10 000 personer företagets tokens.
Ladda ner white paper