söndag, november 19

Bitcoin sökningarna på Google indikerar en mycket stark efterfrågan

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Under september sjönk Bitcoin kurserna kraftigt för att under oktober åter nå rekordhöjder. Anledningen att priset sjönk var att kineserna drog åt tumskruvarna kring de olika Bitcoin aktörerna. Men nu under oktober kan vi se att Bitcoin kurserna återigen nått rekordhöjder och är i skrivandes stund 5522 USD vilket motsvarar 44 818 svenska kronor. Under den senaste månaden har prist stigit med 57% och under senaste veckan 20,51%. Rekordnoteringen var den söndagen den 16 oktober då priset var 5842 USD.

USD.  Det finns flera sätt att mäta den underliggande efterfrågan genom Google. Vi kan tex se antalet sökningar som görs på olika begrepp och trender.

Hur stor är efterfrågan på Bitcoin

Den stora mängden sökningar mer än 1 biljon sökningar äger rum varje år — gör Google Trends till en av världens största realtids datamängder. Att undersöka vad människor söker efter ger ett unikt perspektiv på vad de är för närvarande intresserad av.

SökvolymtrenderBilden visar hur antalet månatliga sökningar som gjordes på begreppet Bitcoin under det senaste året. Man kan se att sökningarna ökar för varje månad och toppat i augusti 2017 (vilket är den senaste mätningen som går att få ut)

bitcoin
Ser vi på en mer övergripande nivå så är många av sökningarna relaterade till priset-men det finns även en del sökningar relaterade till USD och till mining. CPC-budet (cost per click) är det pris som du får betala om du vill annonsera på sökordet.

Bitcoin vs dollar
Bilden visar hur intresset för Bitcoin ökat på Google Trends. Den röda grafen visar trenden för begreppet dollar som är betydligt större än begreppet Bitcoin. Däremot har trenden ökat under de senaste månaderna. Bitcoin hade en peak i sitt intresse i maj men även under sommaren.

Ser man intresset över länder så ser man tydligt att vi i Sverige är mer intresserade för dollarn. Länder där intresset är större är Ryssland, Kina, Iran, Algeriet och gamla Östeuropa. Det finns också ett stort intresse för Bitcoin i västra sydamerika och Sydafrika, Nigeria och Ghana. De orter som visat stort intresse kring Bitcoin är Lagos, San Francisco, Vancouver, Kapstaden, Austin, Seattle, San Diego och New York. Det svenska intreset har varit rätt lågt med Stockholm på en 32:a plats.

olika länder

Utbudet av Bitcoin

Utbudet på Bitcoin är låst till 21 miljoner bitcoin vilket innebär att priserna kommer öka. Idag använder många bitcoin plånböcker ”satoshi” som enhet vilket motsvarar 0.00000001 bitcoin.

Hur kommer priset på Bitcoin att utvecklas

Det är omöjligt att säga vad priset på Bitcoin kommer utvecklas men man kan se Bitcoin som en bra lott. Enligt Metcalfes lag är värdet av ett nätverk är proportionellt till kvadratroten av antalet personer som är med i systemet dvs

n2

gånger den genomsnittliga affären.

Just nu är det framförallt entusiaster och miners som sitter på Bitcoin men om wealth manager börjar köpa Bitcoin skulle priset stiga kraftigt. Guldmarknaden är värd 9 miljarder USD och om man antar att 5% skulle allkokera sina tillgångar till Bitcoin så skulle en Bitcoin kunna värderas 25 000 USD enligtFundStrat Global Advisor co-founder Tom Lee. Ett vanligt investeringsråd är att investera 10% av sina tillgångar i guld så priset skulle kunna stiga ännu mer.

Flera analytiker inklusive Russian TimeS Max Keiser som alltid är positiv till Bitcoin gör positiva framtida prognoser för den digiala valutan. Harvard akademikern Dennis Porto förutspår att kryptovalutan följer Moores lag kring exponentiell ökning vid digitala genombrott. Enligt Dennis Porto har priset på Bitcoin historiskt dubblerats var 8:e månad. Porto tror priset kommer vara 100 000 USD i februari 2021 Läs mer

Jag gjorde en egen beräkning i excel med dagens Bitcoin kurs och Moores lag och enligt den kurvan kan man redan våren 2018 komma över 100 000 USD.

Mores lag

Saxo Bank senior analytiker Kay Van-Petersen har gett ett starkt stöd av bitcoin priset kan överstiga $100 000 inom de närmaste tio åren. Kay Van-Petersen tror att Bitcoin kan stå för 10% av den dagliga volymen av valutamarknaden.
Läs mer

För att bitcoin ska kunna uppnå $100,000 i värde, skulle dess börsvärde behöva öka utöver 2,1 biljoner dollar. Om man antar att bitcoin blir en världsvaluta är det högsta teoretiska värdet för en bitcoin ungefär 23 miljoner kronor baserat på m3.

Share.

About Author

Vår ambition med onllinepengar.se är att bli Sveriges ledande blogg kring information om Fintech, online betalningar och finansiella tjänster. På onlinepengar skriver vi om de nya affärsmodellerna i det digitala samhället, mobila betalningar, blockchains och digitala valutor som Bitcoin, Litecoin och Ethereum.

Kommentera