Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Amerikanska Justitiedepartementet undersöker manipulation av Bitcoin

USA utreder prismanipulationer av bitcoi enligt Bloomberg NewsAmerikanska justitiedepartementet har öppnat en undersökning om handlare försöker manipulera priset på Bitcoin och andra digitala valutor på ett kriminellt sätt.

Undersökningen är inriktad på illegala metoder som kan påverka priserna-som spoofing, eller översvämma marknaden med falska order i avsikt att lura andra handlare att köpa eller sälja. Federala åklagare arbetar med Commodity Futures Trading Commission (Trading Commission kring råvaruterminer) som är en finansiell tillsynsmyndighet som övervakar derivat knutna till Bitcoin.