Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Bitcoin och kvantdatorer – det behövs en quantum säker strategi

Bitcoin coins in a mysterious lighting

Bitcoin coins in a mysterious lighting in an extreme close-up. Cryptocurrency. E-business.

Vad många funderar kring är ifall kvantdatorer kan äventyra säkerheten i Bitcoin protokollet eftersom alla offentliga nycklarna bryts av kvantum datorer.

Bitcoin har skapat ett problem för sig själv genom att inte ha en Quantum säker strategi (se https://www.linkedin.com/pulse/what-does-quantum-safety-mean-how-do-we-get-have-bitcoin-baumhof) . Även om Bitcoin inte behöver vara kvantum säker idag behövs desperat en långsiktig strategi.

Kvantdatorer utgör ett hot för all kryptografi. Nycklar som kan knäckas med kvantdatorer inkluderar RSA, DSA, DH och alla former av elliptiska kurv nycklar. Bitcoin har ett visst motstånd mot kvantum eftersom den offentliga nyckeln bara är tillgänglig den tiden som du spenderar att skicka till varje adress.

En kvantdator behöver bryta din nyckel under den konta tiden som din transaktion skickas först när det blir till ett block. Läs mer om kvantum datorer och Bitcoin.