Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Blockchain – en teknik som kan förändra världsekonomin och banksektorn

Block chain teknik har potentialen att revolutionera världsekonomin enligt en artikel av konsultbolaget Mckinsey. Från att ha varit en bespottad teknik har ansedda tidningar som Wall Street Journal börjat skriva att många av de större finansiella organisationerna i USA har börjat experimentera med distribuerad teknik. Tekniken gör det möjligt med snabbare transaktioner och samtidigt sänka kostnaderna och risken för bedrägerier.

The technology behind the Blockchain has great potential to change the world in an incredibly positive way. It may be a niche subject that many people haven’t heard of, but it’s something that all business leaders should become interested in and educated about. It’s an extraordinarily pervasive technology that touches a lot of mankind.”
Richard Branson

Vad är egentligen block chains?

Blockchain teknik kan användas för att överföra, spara och säkra tillgångar, inklusive valutor, råvaror, fastigheter och identiteter. Microsoft har ett projekt för att identifiera människor så att de blir mindre utsatta för trafficking. Kimberley Process använder tekniken för att spåra blodsdiamanter och i Sverige gör Lantmäteriverket experiment med Blockchain teknik.

Blockchain och distribuerade redovisning. Distributed ledger teknik är baserade på kryptografiska system för att hantera, kontrollera och offentligt spela in transaktionsdata; blockchain är grunden för ”kryptovalutor” som bitcoin.

Tekniskt består en blockchain av en datastruktur som gör det möjligt att skapa en digital liggare med transaktioner och dela den över ett distribuerat nätverk av datorer. Blockchains använder kryptografi som gör det möjligt för varje deltagare i nätverket att få en korrekt bild över transfereringarna på ett säkert sätt utan att det behövs en central myndighet. Block chains är i grunden en distribuerad databas som är baserad på open-source.

Betala anonymt och utan några mellanhänder

Vid en banktransferering förs detaljerad information om mottagarens bankkonto, transfereringen går inte direkt och bankerna tar provision vid blockchain går betlaningen snabbare och anonymt.
Eftersom det inte krävs någon mellanhand eller centralt clearinghouse innebär det dels att tekniken blir billigare och effektiviteten kommer öka – förutom att kostnaden för transfereringar kommer minska kan transfereringarna ske mycket snabbare.

Bitcoin var det första programmet som byggde på blockchain teknik.

Fintech bolag som jobbar med blockchain teknik

Det finns 2017 över 1000 blockchain fokuserade startups runt om i världen, och välkända konsultbolag som jobbar med tekniken inkluderar Accenture, Deloitte och PwC. Några av världens största banker och teknikföretag har satsat på teknikensom American Express, BNY Mellon, Citi, Goldman Sachs, UBS, IBM, Microsoft, NASDAQ, New York Stock Exchange, Qualcomm, Samsung och VISA.

Bitfinex
Den största och mest avancerade cryptovalutshandeln.
De har Bitcoin, Litecoin och Ethereum Exchange och Margin Trading Platform
https://www.bitfinex.com

Bitfury
http://www.bitfury.org

Bitgo
BitGo marknadsför sig som ledande på säkerhet inom blockchain.
https://www.bitgo.com

Bitnet
https://bitnet.io

Bitpay
Acceptera Bitcoin betalningar – snabbt och säkert betalningssätt på pengar som deponeras på bank konto.
https://bitpay.com

Bitstamp
https://www.bitstamp.net

Internationella löner
https://www.bitwage.com

Blockchain
Bitcoin Block Explorer & valuta statistik. Visar detaljerad information om alla Bitcoin transaktioner och block.
https://blockchain.info

Blockchain

Bitcoin wallets och marknadsdata.
Blockchain.com

Blockseet
Bitcoin block explorer – som gör det möjligt för användarna att se flödet på Bitcoin.
https://www.blockseer.com

Bloq
Levererar blockchain teknik till internationella företag.

Homepage

Chainalysis
Blockchain analyser

Home Page

Ciphertrace
http://www.ciphertrace.com

Circle
Circle betalningsapp App – betala vänner och få betalningar genom email eller text och emoji. Gratistjänst utan avgifter som innebär att du kan dela på barnotan eller be mamma om kontanter.
https://www.circle.com

Cointbase
Bitcoin Wallet
https://www.coinbase.com

Coinx
Coinex har licenser för penga överföringar (money transfer) i de flesta amerikanska delstater.
http://www.coinx.com

Eliptic
https://www.elliptic.co

Guardtime
Säljer blockchains till Ericsson och Estland.
guardtime.com

Itbit
Bankchain – Bitcoin handel och trading samt finansiella tjänster. ITbit- är ett finansföretag som har en svit av produkter med hävstångseffekt och som vänder sig till kapitalmarknader med infrastruktur och blockchain teknik.
https://www.itbit.com

Kraken
Företag som köpa, säljer och tradar med digitala valutor.
De har handel i Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) i utbyte med EUR, USD, CAD, GBP och JPY. Hävstångs handel på USA-baserade Bitcoin och Ethereum.
https://www.kraken.com

Media Mit
https://www.media.mit.edu

Netki
Netkis Wallet Name Service löser säkert problemet med otympliga plånboks adresser. 1CpLXM15vjULK3ZPGUTDMUcGATGR9xGitv kan få användarvänligare namn som wallet.BruceWayne.rocks
https://www.netki.com

Noblex
Market Structure-As-A-Service™  och Custodial Banking. Noble markets har en säker och pålitligt plattform för att träda OTC tillgångar.
http://noblex.io

Quantoz
Blockchain teknik.
Quantoz.com

Ripple
Ripple använder en distribuerad finansiell teknik som gör det möjligt för banker runtomkring i världen att ha direkt kontakt med varandra utan att någon central enhet är involverad.
https://ripple.com/

Skry
Gör det möjligt för företag att få tillgång till real-time intelligens och risk assesment från Blockchains och decentraliserade applikationer.
https://skry.tech/

Xapo
Xapo har en av världens mest säkra Bitcoin Wallet och Vault. Med deras teknik kan du köpa bitcoins, göra köp och skicka pengar runtomkring i världen.
https://xapo.com

Organisationer som är involverade i Blockchain teknologin

Blockchain Alliance
Organisation som skapats för att skydda konsumenterna och deras privatliv från dåliga aktörer som försöker använda blockchain teknik på ett negativt sätt.  Organisatonen syftar till en global acceptans och förtroende för Bitcoin Blockchain och dess oöverträffade säkerhet.
blockchainalliance.org

Global Blockchain Business Council (GBBC)
Målet med GBBC är global opinionsbildning och att hjälpa företag med bästa praxis  och sprida användningen av Blockchain teknik över hela världen. Orga nisationen lanserades av Bitfury grou och den internationella advokatbyrån Covington.

The Bitfury Group
Företag som grundades 2011 för att säkerställa att blockchain kan användas och förändra världen till något bättre. De jobbar med infrastuktur bland annat med lagfarter i Georgien över blockchain.
Kopplingar till Richard Branson och Blockchain Summit 2015.