Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Bank lösningar och tjänster

Alternativ till banker och nya smartare banktjänster. Det engelska begreppet är branchless banking dvs finansiella tjänster utanför de konventionella bankerna. Det handlar om tjänster som använder agenter eller andra tredjepartsförmedlare som den primära kontaktpunkten för kunder och förlitar sig på teknologier som Point of Service terminaler och mobil telefoner för att överföra information om transaktionerna.

De nya tjänsterna har stor potential att sänka kostnaderna och kan nå hushåll som inte nås med konventionella bankkontor särskilt i avlägsna och glest befolkade områden. Utöver POS-terminaler och smartphones använder de tekniker som ATM och NFC.