Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

CBDC

Businessmen working with finance data on tablet

Den internationella debatten om centralbankers digitala valutor tog fart under 2020. CBDC är en förkortning som står för central bank digital currencies och avser digitala pengar, utgivna av centralbanker. I Sverige har vi riksbankens e-krona och andra länder som tidigt satsat på tekniken är Frankrike och Bahamas.

Det finns ett antal skäl som förklarar det större intresset. En är införandet av flera nya kryptovalutor där värdeförändringar backas upp av andra tillgångar.Kryptovalutor kan också innebära att globala betalningar går snabbare, billigare och är mer inkluderande. Nya globala kryptovalutor kan också användas som betalningsmedel i större skala och minska risker som kan uppstå för penningpolitiken, den finansiella stabiliteten och konkurrensen, för att nämna några.

Eftersom CBDC bidrar till att förbättra driftskompatibiliteten mellan internationella betalningar, samarbetar centralbankerna internationellt (BIS). I början av 2020 inrättades en arbetsgrupp inom euroområdet för att möjliga scenarier för att
införa och utforma CBDC.