Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Smarta kontrakt

smarta kontrakt

Smarta kontrakt (smart contract) är datorprogram som automatiskt kan utföra ett avtal baserat på programmerad logik.

Konceptet att integrera teknik och juridiska avtal går tillbaka till 1950-talet då forskarna byggde beräkningsmetoder som kunde driva igenom juridiska regler utan att involvera traditionella rättsliga processer. Smarta kontrakt definierades formellt av Nick Szabo 1997.

De digitala kontrakten kombinerar protokoll med användargränssnitt för att formalisera och säkra relationer över Internet. Mål och principer för utformningen av dessa system härrör från rättsprinciper, ekonomisk teori, och teorier om tillförlitliga säkra protokoll.

Under de senaste åren har blockchain teknik inneburit en ny typ av kontrakt med lagring av avtalsvillkor, kryptografi och finansiella transaktioner.

Läs mer
https://www.stellar.org/laboratory