Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Socialmedia

socialmedia och fintechSocialmedia – Betalningar och finanslösningar som använder social media.