Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Visa

Visa det internationella betalningsnätverk arbetar med blockkedje system. Visa Research- är den delen av fretaget som fokuserar på dataanalys, säkerhet och betalning innovation har  publicerat ett dokument som beskriver ett blockchain system för policykompatibel Computing. Systemet kallas LucidiTEE, där TEE står för trusted execution environments.