Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Chargeback

Chargeback

Vad är chargeback?

Chargeback är en kort betalningstransaktion där leverantören inledningsvis erhåller betalning men transaktionen senare förkastas av kortinnehavaren eller kort utfärdande företag. Leverantörens konto debiteras sedan med det omtvistade beloppet.