Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Guide om cloud tjänster inom finanssektorn

Den ledande amerikanska lobbyorganisationen för finansservice – Financial services roundtable – har publicerat ett dokument hur de ser på cloudtjänster inom finansiella tjänster. Dokumentet handlar om datasäkerhet, integritet och delat anvar inom finanstjänster.

Det finns olika principer som kan användas och beroende på vilken princip som används finns olika krav och ansvarsområden.

  • Cloud migrering som bygger på trust och transparans
  • Cloud säkerhet där ansvaret delas mellan CPSs (Cloud Service Provider) och finansiell institutition
  • Baserat på arkitektur och användarkonfigurtion

Syftet är att ge finansiella tjänsteföretag en bra referenspunkt att basera sina beslut och strategi för att använda molntjänster och vilken CSP som är den bästa beroende på vilka problem som ska lösas.

White paper:
Ladda ner pdf-dokument