Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Cryptobanken SEBA öppnas för allmänheten

Den schweitziska crypto banken SEBA öppnas för allmänheten har lanserat sina tjänster för professionella investerare och företagskunder, enligt ett officiell pressmeddelande publicerat den 12 november.

SEBA Bank AG (tidigare SEBA crypto AG) som är en fullt reglerad institution, har säkrat en bank och värdepapper licens från den schweiziska Finansinspektionen FINMA i augusti i år.

Enligt tillkännagivandet är bankens tjänster nu fullt fungerande för en rad presumtiva kunder, inklusive företag, kapitalförvaltare och professionella privata investerare. SEBA kommer att försöka locka kunder från utvalda utländska jurisdiktioner med början i december.