Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Hur går planerna kring en digital dollar?

Silver Dollar Back Macro

Silver Dollar Back Macro

Kongressmännen French Hill (Republikan i Arkansas.) och Bill foster (Demokrat i Ill.) har författate ett brev till Fed chefen Jerome Powell på den amerikanska centralbanke och hans åsikter kring en digital valuta.

Det finns ett 40-tal länder som har initiativ kring digitala valutor. I Sverige har vi e-kronan, Uruguay har e-peso, Ryssland cryptorubeln och Kina finns det långt framskridna planer att implementera en digital yuan 2020. Kring dollarn har det varit märkligt tyst. Om e-kronan skulle bli framgångsrik skulle troligtvis amerikanska centralbanken ingripa.

I brevet beskriver de sin oro för den amerikanska dollarn om andra länder eller privat företag skapar en allmänt använd kryptovaluta. När andra länder utvecklar digitala fiat valutor hur kommer de agera.

I brevet skriver de:

”The Federal Reserve, as the central bank of the United States, has the ability and the natural role to develop a national digital currency”

I brevet till FED ställer de 6 olika frågor

  • Ser Fed på möjligheterna med en digital dollar eller utvecklar de aktivt en digital dollar
  • Vilka planer har Fed att agera om digitala fiat valutor (som Sveriges ekrona) eller liknande initiativ inom privata sektorn utvecklas positivt och får momentum.
  • Vilka juridiska och regulatoriska aspekter kan motverka att USA utvecklar sin egna digitala valuta
  • Vilka fördelar eller nackdelar finns det att utveckla en digital dollar.
  • Vilka marknadsrisker finns
  • Eventuella egenskaper som behöver specificeras av amerikanska kongressen