Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Digital Euro testas av Banque de France

Frankrike - triumfbågen

Den franska centralbanken har aviserat det första testet av en digital euro. Den 20 maj tillkännagav Banque de France i Frankrike som det första landet att framgångsrikt prova en digital Euro i en blockchain. Banken säger att det testade en försäljning av värdepapper för centralbankens digitala valuta (CBDC) den 14 maj.

Banque de France lanserar nu officiellt ett program som experiment för att testa integrationen av en CBDC för och interbanking. De har bjudit in potentiella företag att skicka in sina ansökningar kring projektet.

Enligt ett dokument från 30 mars vill Frankrikes centralbank få in ansökningar för att experimentera med användning av en digital euro, som syftar till att undersöka de potentiella CBDC möjligheter för clearing och avveckling av tokenized finansiella tillgångar. Även om Banque de France tidigare har efterfrågat blockchain-baserade system i Europa, kommenterade banken att den inte förordade någon specifik teknik inom sitt aviserade CBDC-experimentprogram.

Den franska centralbanken kommer att välja ut högst 10 CBDC-relaterade ansökningar från grupper eller individer med ”innovativ natur” som ett viktigt urvalskriterium. Enligt ett detaljerat dokument måste ansökningar lämnas in av sökande baserade i Europeiska unionen eller i en stat som är part inom Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.