Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Double spend

Double spend (svenska dubbla utgifter) är en lyckad Bitcoin-transaktion som skickas till två olika mottagare samtidigt. Det är i huvudsak som om samma hundralapp skulle kunna spenderas två gånger. Bitcoins blockchain är det system som ska förhindra att detta händer.