Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

E-krona – riksbankens digitala valuta

Globalt håller olika centralbanker utfärda digitala valutor baserade på blockchain teknik. E-kronan är svenska riksbankens halvhjärtade intiativ för en digital valuta. Ännu är ingenting formellt bestämt kring en eventuell ekrona men flera andra centralbanker gör liknande initiativ och det är väl ett sätt att försöka erbjuda kryptovalutor och möta konkurrensen från oreglerade valutor som Bitcoin.

E-kronan ett komplement till kontanter?

Riksbankens ambition med e-kronan är att det ska vara ett komplement till kontanter. Fas 3 är satt till 2019 då man vill  lansera e-kronan i testmiljöer, utveckla konceptet och färdigställa tekniken samt organisationen för e-krona-systemet i sin helhet.

Det finns flera tekniska alternativ när en digital valuta lanseras av en cetralbank. Överföringar kan vara värde-(som kontanter) eller konto-baserade (som insättningar), anonyma eller registrerade, dess användning kan vara begränsade – vad gäller belopp eller betalningsändamål, de skulle kunde ha en ränta kopplad till sig eller användas liknande kontanter. En central fråga är om riksbankens utfärdade digitala valuta även ska kunna utfärdas av icke-banker.

En registerbaserad och en värdebaserad e-krona har presenterats som två tänkbara modeller för en e-krona. Med en registerbaserad e-krona finns valutan lagrad centralt på konton i en databas, medan en värdebaserad lösning liknar dagens kontanter eftersom värdet finns lagrat lokalt i en mobil digital plånbok eller på ett kort.

Centralbanks utfärdade digital valuta rankas tillsammans med kontanter och kreditsaldon med centralbanken som en annan form av centralbankspengar och det skulle också behöva bokföras som en skuld på centralbankens balansräkning.

Risken med e-kronan och riksbankens bubblor

Risken är att e-kronan kommer bli lika malplacerade som när Internet slog igenom och Microsoft ville bygga sitt exklusiva Microsoft Network. Grundtanken med Internet, Blockchain och Bitcoin är att man vill ha ett mer demokratiskt system där man inte blir kontrollerad och där det inte finns en övergripande organisation.

Samtidigt kan man vända på diskussionen och de uppenbara risker det finns med att låta riksbanker och centralbanker sätta spelreglerna för penningpolitiken. Under flera år har vi sett en bostadsbubbla i Sverige där Riksbanken varit snabb på att kritisera och akademisera kring problemet – men i verkligheten har man inte agerat mot bankernas utlåningar. Till varje pris vill man rädda bostadsmarknaden i Stockholm – priset får betalas av alla skattebetalare. Så sent som i september 2016 gick riksbankens egna forskare ut med att det inte var en bubbla och utlåningen med negativ ränta kunde fortsätta . Ett år senare  är Stockholm efter Toronto den staden med störst bubbelrisk på bostasmarknaden.

Liknande projekt i andra länder

Det finns liknande projekt i andra länder som Kryptorubeln i Ryssland och man tror att Fedcoin kommer i USA. Andra länder som har liknande projekt är Storbrittanien (Britcoins), Kina och Kanada.

Ladda ner delrapport för e-kronan (pdf)