Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

E-pengar

Vad är e-pengar?

Elektroniska pengar (e-pengar, e-money, epengar, e-cash, digitala pengar, elektroniska kontanter ) används vid betalningar och har ett värde som lagras elektroniskt i en enhet såsom ett chip-kort, mobil eller en hårddisk. Begreppet används runt om i världen.

Vissa länder har utvecklat särskilda lagstiftning som reglerar e-pengar (t. ex. direktivet om e-pengar i EU).