Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

FUD

Vad är FUD?

FUD är en engelsk ankronym som står för Fear, Uncertainty och Doubt vilket översatt blir rädsla, osäkerhet och tvivel. FUD används ibland för att förklara prisfall och prissänkningar på digitala valutor.