Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Gåvoekonomi – ”gift economies”

give 

Jag var på konstfacks vårutställning och ett projektarbete inom experimentell design av Pomme van Hoof handlade om ”Triggering Gift Economies”. Gåvoekonomi handlar om att bygga olika ekonomiska system där människor ger varandra gåvor och tjänster utan någon överenskommelse om framtida belöningar. En förgrundsgestalt inom gift economy är Charles Eisenstein som bla gett ut boken ”Sacred Economics”. Vad som är befriande är att projektet ifrågasätter nuvarande ekonomiska system och visar på alternativa sätt att tänka.

Bagerigåva…

bageri

 

Ge bort öl

ol

 

Och så här kan prissätttningen göras på en bar som influeras av gåvoekonomi.

gavo_bar

 

Ge bort tid tex en dag till en vän…

gava