Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

IMF:s chef Christine Lagard om Fintech, kryptovalutor och Bitcoin

En av världens mäktigaste organisation  IMF håller på att hitta sin roll kring kryptovalutor och har nyligen hållt ett seminarie kring temat ”Hur mycket av Fintech är hype och hur mycket är verklighet, och hur regleringen av politiken kan bemöta denna snabbföränderliga bransch?”

En av frågorna som IMF ställer sig är hur det finansiella tjänste landskapet kan omvandlas genom den nya finansiella tekniken och hur centralbanker och tillsynsmyndigheter kan minska potentiella risker kring finansiell stabilitet och integritet utan att hämma innovation och där är givetvis kryptovalutor ett hett ämne.

IMF:s chef Christine Lagard har delat seminariet på Linkedin om kryptovalutor och hon talade för några veckor sedan på Bank of England konferens om fördelarna med kryptovalutor under temat  ”Central Banking och Fintech — en ny värld”?

Varför kryptovalutor är attraktiva

Vid talet i London beskrev Lagarde de potentiella fördelarna med kryptovalutor som avsaknad av clearing förseningar, låga transaktionsavgifter för små betalningar, lätthet till peer-to-peer låning och gränsöverskridande transaktioneoc decentraliserade tjänsteekonomi.

Largard uppmanade beslutsfattare inte att avfärda virtuella valutor och att digitala valutor kan potentiellt finnas med i internationella valuta reserven (SDR=special drawing right) i framtiden. Largard förutser en dag när medborgarna kanske föredrar virtuella valutor över fiat valutor som enklare och säkrare alternativ till papperspengar.

Hon gav ett exempel där små länder med svaga institutioner och instabila nationella valutor kan använda kryptovalutor över sina valutor på det sätt som medborgarna i Seychellerna antog US-dollar i stället för sin egen valuta.

IMF:s position kring Bitcoin

Vad gäller Bitcoin beskrev Lagard att Bitcoin för närvarande inte utgör något hot mot fiatvalutor och centralbanker eftersom de är ”alltför flyktiga, alltför riskabla, alltför energikrävande och den underliggande tekniken ännu inte är skalbara. Bitcoin är svåra att reglera och har hackats ”. Lagarde sa att en dag kommer digitala valutor bli mer stabila och kom med slutsatsen, ”så jag tror att det inte kan vara klokt att avfärda virtuella valutor”.

Under 2016 skrev IMF ett paper kring tekniken.

Bitcoin i SDR?

SDR skapades av IMF 1969 som en kompletterande reserv i internationella tillgång, inom ramen för det fasta växelkursen Bretton Woods-systemet.  Detta har fått vissa att spekulera att Bitcoin skulle kunna läggas till SDR i framtiden. Nuvarande system har dollar som den mest dominerande valutan. Den kinesiska valutan har kommit till men i övrigt är inte de större BRIC-länderna med och de har nyligen diskutterat ett eget initiativ kring digitala valutor.

kryptovaluta

SDR

Ms. Largards tal med avseende på SDR

”But the Fund will also have to be open to change, from bringing new parties to the table, to considering a role for a digital version of the SDR….”

”There was a pick up after the Remnimbi was included in the basket of currencies. Has it been a massive pick up? No! I think that the digital platform and the distributed ledger technologies can actually facilitate something that would otherwise be something of a political nature. I think if the two were to come together, the digital acceleration and facilitation and the geo political situation that would be propitious to relying on an alternative basket of currencies that would not be a substitute for existing international currencies. We would need the two together. It’s not a far fetched hypothetical, and I believe at the Fund we have to be ready for that should the circumstances arise that would facilitate the whole process.”

 

SDR

Källor:
https://smaulgld.com/imf-lagarde-bitcoin-cryptocurrencies/
http://www.imf.org/external/POS_Meetings/SeminarDetails.aspx?SeminarId=269
Fact Sheet PDF om SDR