Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Vad är en IPO?

Vad är en IPO?

En IPO är en förkorting av det engelska uttrycket Initial Public Offering och är en börsintroduktion. Regelefterlevnad är dyrt genom införandet av Sarbanes-Oxley Act 2002 har kostnaderna för att börsintroducerats ökat betydligt. Företag behöver därför vänta med att börsintroduceras så att de kan amortera dessa kostnader fördelat på sitt resultat.

Som alternativ till IPO har det på senare tid dykt upp ett nytt begrepp ICO.