Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Kina siktar på att bli marknadsledande inom fintech

Silhouettes of Visitors in front of Illuminated Gate or Building in Forbidden City, Chinese Imperial Palace in Beijing, China

Kina fintech industri har exploderat de senaste åren och de siktar på att bli marknadsledande inom fintech och ta rollen som global ledare från London, New York och Silicon Valley. Trots de senaste marknadsrörelserna fortsätter dess ekonomiska tillväxt att växa snabbare än nästan alla andra länder.

Landet är världsledande när det gäller totala antalet användare och marknadens storlek. Marknaden är enorm med en ekonomisk tillväxt när medelklassen ökar från cirka 150 miljoner till en miljard — eller 70% av Kinas befolkningen 2030.

Den kinesiska regeringens blockchain strategi har varit som ett tveeggat svärd: dels investerar de kraftigt i blockchain utveckling och innovation samtidigt har de valt att slå ner på blockchain system det inte kan kontrol lera. Blockchain utveckling är en del av Kinas ”13: e femåriga plan.” Den kinesiska regeringen har investerat miljarder i blockchain partnerskap med kinesiska företag. Under 2017 registrerade Kina mer blockchain-relaterade patent än något annat land. Förra året undertecknade China Development Bank ett samförstånds avtal för blockchain samarbete med de andra BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika.

Konsumenter och små till medelstora företag (SMF) vänder sig till alternativa leverantörer för tillgång till betalningar, kredit, investeringar, försäkringar och även andra icke-finansiella tjänster. Det finns 36 unicorn tech bolag som värderas på mer än 1 milard dollar. 2015 stod kinesiska fintech investeringar för 45% av de 9,5 miljarder USD i den globala fintech portföljen.

Mobilbetalningarna är mycket vanliga i Kina

Enligt en rapport från Saxo bank med titeln Outrageous predictions 2017 räknar man med att BNP för Kina kommer öka till 8% för 2017 och den enorma tillväxten kommer naturligtvis även slå igenom på mobilbetalningarna och Fintech industrin.

En stor skillnad mot väst är att kineserna i mindre grad använder kreditkort och istället använder mobilbetalningar. Enligt Chinainternetwatch uppger 78% av de intervjudade att de använde mobila betalningar under 2016. 62% använder mobil betalning minst en gång varje vecka (53% under 2015). 24% minst en gång i månaden (en minskning från 50% 2015).

Enligt en artikel i BusinessInsider kommer volymen på de totala mobila betalningar i Kina kommer att nå 6.3 biljoner dollar 2020, baserat på iResearch data. Detta markerar en 33% femårig årlig tillväxttakt (CAGR). I jämförelse, kommer USA generera 154 miljarder dollar i mobila betalningar detta år vilket bara motsvarar 6,5% av Kinas mobilbetalningar.

Kina är världsledande inom mining med Bitcoin och med nuvarande beräkningar står krypto valutan på ett värde över $ 16 miljarder. Samtidigt vill de begränsa överföringar med kryptovalutan utlandet.
Kinas centralbank (Kinas folkbank eller PBOC) har tidigare sagt att de planerar att utveckla och lansera sin egna digital valuta produkt inom en snar framtid. En orsak är troligtvis att Bitcoin används flitigt i Kina.

Andra organisationsformer som inte finns i väst

En annan skillnad mot väst är att de flesta företagen i Kina är en unik organisationsform som heter TVE – ”Township and Village Enterprise”. Organisationsformen är en uppfinning som innebär att man startar företagen i byarna ofta med borgmästare och genom att involvera samhället. Organisationsformen är enormt framgångsrik.

40% använder nya betalningsmetoder

En undersökining visar att 40% av kinesiska konsumenter använder nya betalningsmetoder jämfört med 4 procent i högteknologiska Singapore. I slutet av 2015 var marknadens storlek av landets Internet finanssektorn mer än 12 trillion renminbin ($1.8 trillion, renminbin  även kallad yuan, vilket domineras av betalningar.

Kinas centralbank – People’s Bank of China — har utvecklat en prototyp av kryptovaluta som kan hamna i omlopp inom en snar framtid. Det skulle införas tillsammans med Kinas primära valutan renminbi. Kina planerar att simulera möjliga scenarier och transaktioner med hjälp av kryptovaluta med vissa kommersiella kinesiska banker.