Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

KYC

Vad menas med KYC?

KYC är en akronym för know your customer dvs känn din klient/kund. Den hänvisar till de kontrollprocesser och skyddsåtgärder som görs för att validera identiteter ofta inom finansiella sektorn.

KYC är en uppsättning due diligence-åtgärder som vidtagits av en
institutioner för att identifiera kunder och motiven bakom deras finansiella verksamhet. Dessa policys är en viktig del av systemen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Varför är KYC viktigt?
Financial Action Task Force (FATF) rekommenation 10
kräver att man identifiera kunder och verifiera deras identiteter.
Men eftersom fattiga kunder inte alltid har en form av identifiering kan detta vara ett hinder att hjälpa deras finansiering.

I den digitala eran har det blivit allt svårare för företag och privatpersoner att skydda sig mot bedrägliga konton och aktiviteter.Enkelt uttryckt är KYC ett av de viktigaste verktyg som används av en person eller ett företag för att bevisa om den andra parten är vem de påstår sig vara. Dessa system används inte bara för att skydda kunder från stöld utan också att skydda från de böter och rättsliga påföljder som man kan ställas för om man inte uppfyller de nödvändiga kraven som finns från myndigheter och för att förhindra penningtvätt, skatteflyckt och finansiering av terrorism.

Inom många sektorer inte minst finansbranschen är det nödvändigt att kunna identifiera och kontrollera sina kunder, för åtgärder mot penningtvätt (AML: Anti-money-laundering).