Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

M-MONEY

Vad är M-money?

M-money är en typ av elektroniska pengar (e-pengar på svenska) som överförs elektroniskt med hjälp av mobilnät och SIM-aktiverade enheter, främst mobil telefoner.

Emittenten av mobil pengar kan, beroende på lokal lagstiftning och
affärs modellen, vara en MNO (mobile network operator), ett finansiellt institut eller annan licensierad tredjepartsleverantör.