Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Maecenas – blockchainbaserad auktion inom konstvärlden

Maecenas är en blockchain inom konstvärlden som använder en blochchain baserad auktion. Företaget vill decentralisera konstvärlden så att enskilda investerare enklare ska kunna investera i dyra konstverk som kostar miljoner.

Genom ”tokenization” tillåter de investerare att använda kryptovalutor som Bitcoin för att köpa in sig i en del av ett konstverk. Värdet av aktierna – eller polletter – stiger och sjunker på motsvarande sätt som aktier.

Maceanas är en treårig startup från Singapore och företaget hade en trög start men med tiden ökat i populäritet. Inom konstvärlden är det den första mer spridda användningen kring autencitet – vilket är en viktig fråga inom konstvärlden. För att få bli medlem i nätverket måste du först lämna in uppgifter vem du är enligt KYC regelverk ( eng. know your customer).

Konstmarknaden börjar ingå alltmer som en del inom wealth management och domineras av traditionella aktörer som Sothebys och Christies i London och New York.