Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Menlo One – Open source ramverk för blockchain

Vad är Menlo One?
Menlo One är en open-source ramverk för att bygga decentraliserade applikationer som en traditionell webbapp. Deras proof-of-reputation algoritm är en innovation för DApps, som är fungerar som en snabba och decentraliserad databas. Blockchain data cache lagras och indexeras på ”content noder ” som ger hög prestanda och dApps hastighet som användarna förväntar sig från webben

Med Menlo tekniken kan utvecklare bygga webb 3.0 generationer med marknadsplatser, sociala medier plattformar, DAOs och finansiella produkter.

Företaget leds av Matthew Nolan, en framgångsrik entreprenör och blockchain utvecklare som arbetat med Ethereum röstningsmekanismer.

Pröva det på GitHub
Ladda ner whitepaper

https://www.youtube.com/watch?v=YSnzbDkfrQ8