Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Vad skulle världens tyngsta ekonomer tycka om Bitcoin?

Det finns många ekonomer som uttalar sig om Bitcoin i olika sammanhang och det finns en tydlig skiljelinje mellan döda och levande nobelpristagare, De levande nobelpristagarna, som ofta har en bakgrund i amerikanska institutioner som värlsbanken, verkar i det närmaste hata Bitcoin. Några av dessa individer säger helt enkelt att Bitcoin inte har någon framtid, medan andra går så långt som att hävda att det är ren ondska.

De döda nobelpristagarna har tagit upp brister med nuvarande valutasystemet och haft filosofiska frågor kring hur en perfekt valuta skulle kunna fungera.  Lösningarna har i många fall låtit som just det –  Bitcoin. Visst skulle vara spännande att veta vad några av världens största ekonomiska tänkare hade sagt om de levt?

Milton Friedman förutspår Bitcoin 1999

En av världens mest kända ekonomer nobelpristagaren Milton Friedman förutspådde Bitcoin redan 1999.
https://www.youtube.com/watch?v=6MnQJFEVY7s

John Nash om konceptet ideal money

Nobelpristagaren John Nash höll en föreläsningsserie om konceptet ”ideal money” vilket påminner en del om Bitcoin.
Läs mer

Vad visste Maynard Keynes om Bitcoin?

Bloomberg har skrivit en artikel där man spekulerar kring vad Keynes visste om Bitcoin:
Deras resonemang handlade om att alla tillgångar har en lånekostnad. För Bitcoin är det löjligt höga lånekostnader kring 57%. Läs artikeln på Bloomberg

Ludwig van Mises (Österrikiska skolan)

Mises institute har skrivit ett antal artiklar som är relaterade till Bitcoin och där man konstaterar att valutan är ett spontant svar på den monetära instabilitet som vi ser idag.

Friedrich van Hayek, nobelpriset 1974

Jag tror inte att vi någonsin kommer att ha en bra pengar igen innan vi tar det från regeringars händer, det vill säga vi kan inte ta dem våldsamt från regeringens händer, allt vi kan göra är att genom någon slug vändning introducera något som de inte kan stoppa.

Richard Thaler nobelpriset 2017

Thaler fick nobelpriset kring beteendeeknomi och har sagt till DI att den lämpar sig väl för spekulation men tjänar inte sitt syfte som betalningsmedel och de som vill göra lagliga överföringar.

Bengt Holmström nobelpriset 2016

Har inte uttalat sig om Bitcoin men hans forskning kring kontrakts teori ligger till grund för smarta kontrakt.
Läs mer om nobelpriset kring smarta kontrakt.

Angus Deaton 2015

Har inte uttalat sig om Bitcoin men hans forskning kring utländskt bistånd som ges till fattigare länder är ineffektivt. Hans forsning visar att fiat pengar är väldigt dyra och ineffektiva vilket skulle kunna visa på att Bitcoin är en bättre lösning.

Jean Tirole 2014

Har skrivit en artikel i Financial Times där han kommer fram till att Bitcoin varken är hållbart utan en bubbla som inte är speciellt bra.

Robert Schiller nobelpriset 2013

Nobelpristagaren Robert Schiller har debatterat med Brian Kelly om bitcoin är en bubbla. Schiller säger att det inte är fundament medan Brian Kelly debatterar att det är ett teknologiskt paradigmskiftet precis som när Internet kom.

Eugene Fama 2013

Verkar inte ha så bra koll på Bitcoin och här är en intervju kring frågan.

Paul Krugman nobelpristagare 2008

Krugman har varit väldigt kritsk kring Bitcoin uttalde skrev en krönika december 2013 med titeln Bitcoin is evil och citerar Charlie Stross.
Bitcoin looks like it was designed as a weapon intended to damage central banking and money issuing banks, with a Libertarian political agenda in mind—to damage states ability to collect tax and monitor their citizens financial transactions.

I 2014 fortsatte Krugman väsentligen kalla Bitcoin en bluff. År 2015 verkade Krugman sakna en grundläggande förståelse av Bitcoin när han frågade om det på Genius of Economics. ”Vid den här tiden ser bitcoin inte för bra,” noterade han. Enligt BitcoinAverage.com handlade en bitcoin på 280 dollar den dag som Krugman gjorde det uttalandet.

Joseph Stiglitz nobelpristagare 2001

Stiegler har ett förflutet som chefsekonom i värlsbanken och kritisk mot frihandel och laissez-faire och har varit involverad i många projekt kring finansiella internationella system.

Även om Stiglitz inte har pratat om bitcoin mycket under årens lopp verkar han ha en syn liknande Krugmans. ”Min egen åsikt är bitcoins har varit starkt överdriven, och ett gemensamt utbyte och värdeförvar är en grundläggande allmän funktion och måste regleras”, sa han nyligen vid London School of Economics.

På frågan om bitcoin ska regleras svarar han  att en av de viktigaste funktionerna för en regering att skapa valuta. Han säger i en Blomberg intervju att Bitcoin borde förbjudas eftersom den bara finns för att den inte kan regleras.Den fyller ingen socialt användbar funktion och att det är en bubbla han fortsätter värdet av bitcoin är beroende på förväntningarna vad värdet är imorgon.Han tror att regeringar kan ingripa vid vilken tidpunkt som helst och valutan kommer kollapsa.

Tidigare har Stiglitz sagt:
”Den huvudsakliga användningen av bitcoins har varit att kringgå skattemyndigheter och reglering och jag tror att den amerikanska regeringen gjorde det rätta genom att försöka stänga av den. Och jag tror att det har gjort det.” Det är oklart vad Stiglitz hänvisade till när han sa att den amerikanska regeringen försökte stänga av (eller effektivt stänga av) det digitala kontorsystemet för peer-to-peer.