Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

PSD2 betaltjänster kan innebära en revolution inom den europeiska banksektorn

Den europeiska marknaden står inför en revolution som orsakas av PSD2 direktivet (betaltjänstdirektivet). Förordningar som EU: s andra betaltjänst direktiv (PSD2) banar väg för öppna banktjänster och en betydligt mer innovativ finansiell tjänsteindustri.


PSD2 är en reviderad betaltjänst som gick igenom 2015. Europaparlamentet har tagit beslut om det ändrade direktivet om betaltjänster (eller PSD2).

Vad innebär PSD2

Det ger tredjepart leverantörer (TPP) – nya möjligheter att erbjuda finansiella tjänster online. Banken måste tillåta åtkomst till dess kunds konto genom ett öppet API, om dess klienten tillhandahålla sådana kommer och samtycke.

Öppnandet av banktjänster till tredje part ställer betydande krav på ökad kundsäkerhet och därför behövs det strängare mekanismer för autentisering för konsument bank och betalningar. Autentisering för att ge en kombination av hög tillit tillsammans med en enkel användarupplevelse omfattar teknik som biometri, Soft tokens och EMV 3-D Secure, även känd som 3-D Secure 2.0.

Bättre kundupplevelser kan innebära att flera kunder flyttar från traditionella banker och upptäcker nya tjänster. Vissa länder kan ha en utökad och lokaliserad version som polska API som drivs av den lokala tillsynsmyndigheten.

PSD2 kan ta din verksamhet till nästa nivå

Det nya direktivet är inte bara en utmaning för finansiella institutioner, men framför allt en möjlighet för företag från andra sektorer än bank som söker idéer för nya produkter och tjänster. Även om du kanske inte en bank eller ett finansinstitut kan tekniken användas av återförsäljare, bensinbolag, e-handlaren eller något annat bolag som är fokuserat på konsumentmarknaden eller små och medelstora företag.

Tredjepartsleverantörerna med vilka banker kommer att behöva samarbeta kan delas in i två kategorier.

  • Account information serices – som samlar in kunders olika bankkonton till ett ställe.
  • Payment Initiation Service Providers – för att förenkla betalningar och gireringar online

PSD2 gör det möjligt för applikationer som Tink att konkurrera på banksegmentet.PSD2 syftar särskilt till att säkerställa att alla betaltjänster som erbjuds elektroniskt sker på ett säkert sätt och att anta teknik som kan garanterar säker autentisering av användare för att kunna minska, i största möjliga utsträckning, risken för bedrägeri. Drifkraften är harmonisering av avbetalningar med målet att öka konkurrenskraften och ge mer kundvärde.

Teknisk dokument kring PSD2 som är ute på remiss
Förslag på tekniska standarder (draft Regulatory Technical Standards) som specificerar kraven autentisering och säker kommunikation enligt PSD2. Ladda ner

Knäckfrågan är om Europeiska kommissionen kommer att kunna hålla möjligheterna med PSD2 om transparent, innovation och säkerhet inre marknaden och skapa lika konkurrensvillkor mellan olika tjänsteleverantörer.Mer information: Paul Rohan har skrivit boken “PSD2 in Plain English”