Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Regtech

Vad menas med regtech?

Reglerande teknik. Termen avser programvara och annan teknik som syftar att hjälpa finansiella tjänster företag följa förordningarna effektivt och billigt, eller hjälpa tillsynsmyndigheter att tillämpa regller.