Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Spanska börsen BME testar användningen av blockchain

Spanska börsen BME har genomfört tester av användningen av blockchain teknik för att ta bort fysiska certifikat och använda elektroniskt genererade certifikat.

BME arbetar tillsammans med BME clearing, den spanska centrala värdepappersförvararen Iberclear och Renta 4 Banco som pilot företag,
De har minskat den totala tiden för punkt till punkt processer och gått mot realtidstransaktioner vilket står för mer än 80% av alla parter i transaktionen. Systemet väntas gå live i slutet av 2019.

Konceptet utformades och vårdas av BME ’ s DLT-Lab som är en global grupp av blockchain experter och affärsmän som vill påskynda genomförandet av blockchain lösningar. De jobbar med potentiella innovationer på kapitalmarknaderna genom användning av blockchain-teknik.