Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Stort ökat intresse för Bitcoin igen

Det går att se ett stort intresse för Bitcoin baserat på Google sökningar vilket kan tolkas vara en följd av den oro som finns i världsekonomin och signalerna kring handelskrig. Bitcoin priset har under den senaste månaden ökat med 37% och många frågar sig om det är en bra investering.

Det finns minst 364 större sökord som är relaterade till Bitcoin vilket motsvarar en sökvolym på nästan 30 miljoner sökningar globalt. Ifall vi ser på dessa har trenden ökat med 51% under det senaste året. I Sverige är det ännu större intresse med en ökning på 109% baserat på sökvolymerna men det kan också ha samband med den allt svagare svenska kronan.

Begreppet Bitcoin har ökat med 81% vilket användarna söker på 7 480 000 gånger per månad. En annan stor sökning är Bitcoin price vilket ökat med 50%.

Bitcoin eller guld
Om vi jämför med guld som brukar räknas som en safeheaven vid orostider har sökningarna kring guldet ökat med 83%. I absoluta tal är intreset kring guld betydligt mindre än för Bitcoin då den totala sökvolymen bara motsvarar knappt 3 miljoner sökningar per månad.

Fler vill köpa vilket tyder på att efterfrågan kommer öka
Det verkar som att fler vill köpa Bitcoin och allt fler söker på Bitcoin trading 729 000 sökningar per månad vilket är en ökning med 82%. En ännu större ökning är Bitcoin ETF vilket 401 000 personer söker på vilket är en ökning med 123%.

Färre vill tillverka – kommer utbudet att minska?
Samtidigt har sökningar som är relaterade till Bitcoin mining och miner minskat med 33%. Sökningarna tyder på att färre vill veta hur man minar och skapar nya Bitcoins.

Jämförelse sökvolymer med Ethereum
Bitcoin: 30 105 100 + 47%
Etereum: 20 721 100 +32%