Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Sydkoreas centralbank lanserar digital valuta

Syd koreas flagga

Sydkoreas centralbank lanserar Digital Currency Pilot Program
för att bedöma logistiken för att utfärda en centralbank digital valuta – eller CBDC.

Även om den sydkoreanska centralbanken inte har några omedelbara planer på att införa en valutan, kommer pilotprojektet att se till att de är beredda för en lansering vid förändrade marknadsvillkor.

Efter teoretisk research som genomfördes i februari 2020 kommer pilotprojektet att omfatta en teknisk och rättslig översyn av CBDC-utfärdandet. Projektet började i mars och beräknas pågå i 22 månader fram till december 2021.

Den inledande fasen är att definiera kraven och utformningen av CBDC, som ska pågå i fem månader fram till juli 2020. Detta kommer att överlappa en översyn av den teknik som krävs för att genomföra valutan, som är planerad från april till augusti.

Därefter kommer det att göras en analys av affärsprocesser som sträcker sig fram till slutet av 2020. Slutligen bör hela 2021 se en 12-månaders uppbyggnad och test av CBDC pilotsystem.

Banken ser inte ett omedelbart behov av att lansera en digital valuta i Sydkorea, snarare är det baserat på andra nationers forskning på området, och de vill vara beredda om en sådan åtgärd blir nödvändig.