Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Uniken mobila betalningar

Uniken är ett av företagen som visar digitala betalnningar på den stora konsumentmässan CES 2019. Uniken erbjuder friktionsfri betalningar och underlättar hur du interagerar med dina kunder. REL-ID erbjuder militärsäkerhet som säkrar din mobil applikation och skapar en friktionsfri transaktions upplevelse i alla dina kanaler. Låt dina kunder göra betalningar och acceptera korsförsäljnings erbjudanden och Transact, på den enhet och kanal som de själva väljer och samtidigt upprätthålla fullständig regelefterlevnad.

https://www.youtube.com/watch?v=d_pYfoa9_DI

Hittills har plattformen säkrat över $4 100 000 000 000 i transaktioner utan några pengar, data eller identiteter blivit förlorade- samtidigt hr kundengagemanget ökat för plattformen.

https://www.youtube.com/watch?v=XzrY8Ax0jCs