Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Vad är Blockchain?

Blockchain

Video som förklarar vad blockchain är för något. Genom att låta digital information distribueras men inte kopieras, skapar blockchain tekniken infrastrukturen för en ny typ av Internet. Ursprungligen användes blockchain för den digitala valutan Bitcoin men utvecklare har börjat hitta andra användningsområden för tekniken – tekniken innebär att du kan skapa smarta kontrakt och transformera ekonomin och innebär ett paradigmskifte hur vi använder Internet inom global finansiering.

Branscher och områden som ka förändras med blockchain teknik

Se den här videon kring olika sektorer som kan ändras med blockchain teknik.Inom parantes olika startup. Alla branscher som jobbar med transaktioner.

 • Banker
 • Spel
 • Försäkringar och trust genom smarta kontrakt
 • Cloud lagring
 • Donationer
 • Röstregistering och identifiering
 • Myndigheter
 • Hälso och sjukvård som journaler (Gem Tierion)
 • Energi (transactive grid) för att sälja mellan mellan varandra
 • Online musik (Mycelia)
 • Retail (Openbazar)
 • Real Estate och fastigheter (Ubitique)
 • Crowdfunding ()

Vad är blockchain

Blockchain är nätverk som har 2 viktiga komponenter:

 • De består av kryptografi (assymetrisk kryptografi)
 • Distribuerad teknik som innebär att man kan signera kontrakt

Bitcoin bygger på Blockchain

Bitcoin bygger på blockchain och vad som gör bitcoin unikt är att den inte går att styra utan är en revolutionär idé kring pengar där man använder en decentraliserad modell. De stora bankerna och centralbankerna är naturligtvis rädda för detta och försöker ibland marknadsföra begreppet blockchain men de är i verkligheten livrädda för Bitcoin. Andreas Antonopoulus har en en filosofisk diskussion kring misslyckandet kring nuvarande finansiella system.

https://www.youtube.com/watch?v=PGTSTlaVn64