Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Vita huset undersöker Bitcoin

På den konkreta frågan om den amerikanska regeringen följer kryptovalutor, om president Trump har någon åsikt och om han borde reglera kryptovalutor svarade Donald Trumps pressekreterare Sarah Huckabee Sanders: ”Bitcoinär något som övervakas av vårt team…Homeland Security är involverat.
Vad man spekularar är att Bitcoin kommer kriminaliseras på samma sätt som alkohol en gång kriminaliserades. En kriminalisering skulle kunna innebära att bitcoin ägare kan skickas i fängelse.

”Tom Bossert inom Homeland Security team, och rådgivare till presidenten, har tagit upp detta i ett möta tidigare den här veckan” fortsatte hon .”Jag vet att detta är någonting som han håller ett vakande öga på och vi kommer meddela om vi har något mer att berätta.”

Att Homeland Security är involverade innebär att de med stor sannolikhet kommer  göra nedslag på kryptovalutor  vilket inte är så förvånande eftersom Bitcoin och andra kryptovalutor hotar centralbankssystemet och de traditionella valutorna som dollarn. Tom Bossert har en tung position inom Trump administrationen och han har en bakgrund som jurist och rådgivare i säkerhetsfrågor och arbete mot terrorism han är aktiv i tankesmedjan Atlantic Council

Vad kan amerikanska myndigheter göra?

Det lär finnas tunga lobbygrupper i form av banker som vill förbjuda Bitcoin och kryptovalutor. Under de senaste månaderna har vi sett hur tongivande peroner inom centralbanker och traditionella banker vädrat sitt missnöje med den nya kryptovalutorna som hotar de gamla affärsmodellerna.

I Washington Post har man börjat skriva artiklar som handlar om att skydda den amerikanska dollarn.
If the U.S. dollar loses its attractiveness because society finds a preferable currency for exchange (whether it is Bitcoin or any other currency) – the implications for the U.S. economy are grave
Washington Post December 4, 2017 av Jonathan Aberman

Reglera Bitcoin börserna?

De kan reglera och förbjuda företag och börser  men precis som Internet är svårt att reglera kommer de få problem med bitcoin nätverket eftersom nätverket är decentraliserat.

Mycket talar för att de amerikanska myndigheterna kommer gå hårdare åt Bitcoin och nyligen har amerikanska skattemyndigheten gjort nedslag på Coindesk som är amerikas största börs för bitcoin och de har tvingats att överlämna kunduppgifter på användare som gjort årliga transaktioner på mer än 20 000 USD på plattformen mellan 2013 till 2015. Coinbase tvingas överlämna skatte ID, namn, födelsedatum, addresser, transaktioner och konto information.

Nackdelen med att gå alltför hårt mot den nya kryptosektorn är att man riskerar att företagen flyttar på sig och opererar från andra länder. Likaså att användarna flytta på sina Bitcoin till börser som ligger utanför amerika.

Regleringar och kontroll?

De kommer med stor sannolikhet  komma nya regleringar med syftet att göra det svårare att använda Bitcoin med hänvisningar till penningtvätt och illegala aktiviteter. Amerikanska senaten kommer göra det svårare att äga Bitcoin och förenta staternas senatdomstolskommitté hanterar bill S.1241 som syftar till att kriminalisera avsiktligt döljandet av ägande av ett finansiellt konto.

Förslaget ändrar också definitionen av ett ”finansiellt konto” och ”finansiellt institut” till att inkludera digitala valutor och digitala börser. Enligt kommittémedlem Senator Dianne Feinstein är den föreslagna propositionen nödvändig för att modernisera befintliga penningtvättlägarna (AML-lagar).

Förbjuda miningföretag?

De skulle kunna förbjuda miners precis som man gjort i Ryssland.

Beskattningar?

Med stor sannolikhet kommer man se över skatteunderlag. Under 2017 har Bitcoin ökat kraftigt vilket innebär att skattemyndigheterna kommer leta var de kan hämta hem skatter. Den amerikanska skattemyndigheten IRS har tidigare gått ut och sagt att bara 807 personer deklarerade för Bitcoin 2015. Det är troligt att de kommer vilja beskatta vinster på kryptovalutor.