mån. jul 15th, 2024

Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat?

Hur mycket pension får man utan att jobba

Pensionssystemet i Sverige är uppbyggt för att ge en grundtrygghet till alla medborgare, även de som aldrig har arbetat. Här tittar vi närmare på vad som gäller för personer som aldrig har haft en arbetsinkomst och hur mycket de kan förvänta sig i pension.

Garantipension

Garantipensionen är den grundläggande delen av pensionssystemet och är avsedd för personer som har haft låg eller ingen arbetsinkomst under sitt liv. Den finansieras genom skatteintäkter och är behovsprövad, vilket innebär att dess storlek påverkas av andra inkomster och pensionsförmåner man kan ha rätt till.

För att vara berättigad till full garantipension måste man ha bott i Sverige i minst 40 år mellan 16 och 64 års ålder. Om man har bott kortare tid minskas garantipensionen proportionellt. För de som har bott i Sverige hela sitt liv men aldrig arbetat, kan man få följande belopp per månad (från och med 2024):

 • Ensamstående: cirka 9 290 kronor.
 • Gift: cirka 8 290 kronor.

Bostadstillägg

För de som har låg pension kan bostadstillägget vara en viktig del av inkomsten. Bostadstillägget är ett behovsprövat tillägg som syftar till att hjälpa pensionärer med höga boendekostnader. Hur mycket man kan få i bostadstillägg beror på boendekostnad, inkomst och förmögenhet.

Från och med 2024 kan ensamstående pensionärer få upp till cirka 7 000 kronor per månad i bostadstillägg, medan gifta pensionärer kan få upp till cirka 3 500 kronor var.

Äldreförsörjningsstöd

För personer som har mycket låg eller ingen pension alls och som inte täcks tillräckligt av garantipension och bostadstillägg, finns äldreförsörjningsstödet. Detta stöd är behovsprövat och syftar till att säkerställa att alla äldre har en skälig levnadsnivå. Beloppet varierar beroende på individuella behov och situationer.

Hur systemet kan utnyttjas

Att utnyttja pensionssystemet genom att undvika arbete under livet för att ändå erhålla pension och tillhörande stöd är en komplex och moraliskt tveksam strategi. Här analyserar vi hur systemet kan utnyttjas och vilka risker och svårigheter som är förknippade med detta.

Bo i Sverige under en längre period

För att kvalificera sig för full garantipension måste man ha bott i Sverige i minst 40 år mellan 16 och 64 års ålder. Om någon planerar att inte arbeta och ändå vill ha pension, är det avgörande att de bor i Sverige under denna period. Kortare boendetid innebär reducerad garantipension.

Minimera formell inkomst

Personer som aldrig har arbetat eller endast arbetat delvis kan undvika att rapportera vissa inkomster. Detta kan minska deras deklarerade inkomst, vilket potentiellt ökar chansen att få högre bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Det kan handla om att arbeta svart, det vill säga utan att deklarera inkomsten, eller att leva på sparade pengar eller stöd från familj och vänner.

Utnyttja behovsprövade tillägg

Eftersom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är behovsprövade, kan personer med låga eller inga inkomster kvalificera sig för dessa tillägg. Det innebär att de kan få betydande ekonomiskt stöd trots att de aldrig har arbetat.

Behov av omfattande planering och anpassning

Att leva utan formell inkomst och samtidigt säkerställa att man uppfyller kraven för garantipension och behovsprövade tillägg kräver noggrann planering. Detta inkluderar att säkerställa att man bor i Sverige tillräckligt länge och hanterar sina tillgångar och inkomster på ett sätt som inte påverkar stöden negativt.

Social kontroll och inspektioner

Pensionsmyndigheten och andra myndigheter genomför kontroller för att säkerställa att personer som får behovsprövade stöd verkligen uppfyller kraven. Detta innebär att försök att dölja inkomster eller tillgångar kan upptäckas, vilket kan leda till återbetalningskrav och i vissa fall rättsliga påföljder.

Begränsad levnadsstandard

Även om man kan få garantipension och behovsprövade tillägg, innebär dessa stöd oftast en relativt låg levnadsstandard. Att leva på minimipension och bostadstillägg kan innebära ekonomiska begränsningar som påverkar livskvaliteten.

Etiska och moraliska överväganden

Att medvetet undvika arbete för att utnyttja pensionssystemet kan anses oetiskt av många. Det svenska välfärdssystemet är utformat för att ge stöd till dem som behöver det, inte för att utnyttjas av dem som väljer att inte bidra ekonomiskt till samhället.

Det är möjligt att få pension och behovsprövade stöd utan att ha arbetat, men det kräver noggrann planering och kan medföra både ekonomiska och moraliska utmaningar. Systemet är inte utformat för att utnyttjas på detta sätt, och det finns inbyggda mekanismer och kontroller för att förhindra missbruk. De som överväger att utnyttja systemet på detta sätt bör vara medvetna om de risker och svårigheter som är förknippade med en sådan strategi.

Summering

En person som aldrig har arbetat kan alltså räkna med följande månadsbelopp från det offentliga pensionssystemet (uppskattningar från 2024):

1. Garantipension:

 • Ensamstående: cirka 9 290 kronor.
 • Gift: cirka 8 290 kronor.

2. Bostadstillägg:

 • Ensamstående: upp till cirka 7 000 kronor.
 • Gift: upp till cirka 3 500 kronor var.

3. Äldreförsörjningsstöd: Kompletterar upp till en skälig levnadsnivå.

  Det är viktigt att notera att dessa belopp kan variera beroende på individens boendesituation, andra inkomster och eventuella tillgångar. För en exakt beräkning rekommenderas att man kontaktar Pensionsmyndigheten eller använder deras beräkningsverktyg.

  Pensionssystemet i Sverige är utformat för att ge en grundläggande ekonomisk trygghet även till de som aldrig har arbetat, men nivåerna kan innebära en begränsad levnadsstandard och är beroende av olika behovsprövade tillägg.

  Related Post

  This site is registered on wpml.org as a development site.