mån. maj 20th, 2024

Hävstångseffekt i investeringar

Av Stefan Ramstedt maj2,2024

Investeringar kan vara som en känslomässig berg- och dalbana, med möjligheten till både framgång och förlust. Men för de som förstår konceptet hävstångseffekten, kan denna ekonomiska mekanism öppna dörrar till ökad avkastning och potentiellt högre vinster. I denna guide ska vi utforska vad hävstångseffekten är och hur den fungerar inom investeringar, samt de potentiella risker och fördelar den medför.

Exempel på havstångseffekten i en aktieinvestering

Tänk på hävstångseffekten som att använda en kraftig spak för att lyfta något tungt. Inom investeringar handlar det om att använda lånade pengar för att göra en investering och sedan dra nytta av eventuella vinster.

Här är ett enkelt exempel:

Antag att du har 1000 kr och du vill investera dem. Du väljer en aktie som förväntas ge en avkastning på 10%. Om aktien går upp med 10%, tjänar du 100 kr (10% av 1000 kr).

Nu, istället för att bara använda dina egna 1000 kr, använder du hävstångseffekten och lånar ytterligare 1000 kr från någon annan för att investera totalt 2000 kr i samma aktie. Om aktien fortfarande går upp med 10%, kommer din vinst inte bara att vara 100 kr (10% av 1000 kr), utan 200 kr (10% av 2000 kr).

Detta är eftersom du tjänar pengar inte bara på din egen investering utan också på lånet du tog för att öka din investering. Men tänk på att om aktien skulle gå ner istället för att stiga, skulle förlusten också bli större på grund av hävstångseffekten. Så det är viktigt att vara försiktig och noga överväga riskerna när man använder hävstångseffekten.

Hävstångsformeln

Hävstångsformeln är ett verktyg som investerare använder för att beräkna hur mycket deras avkastning eller förlust kommer att förstärkas genom att använda hävstångseffekten. Formeln är:

Hävstångsformel = Total investering / Eget kapital

Denna formel låter komplicerad, men den är faktiskt ganska enkel att förstå med ett exempel:

Antag att du har 1000 kr av ditt eget kapital och du lånar ytterligare 1000 kr för att göra en total investering på 2000 kr (ditt eget kapital plus lånet). Med hjälp av hävstångsformeln blir det:

Hävstångsformel = 2000kr / 1000kr = 2

Det betyder att du använder en hävstång på 2x, vilket innebär att din investering är dubbelt så stor som ditt eget kapital.

Nu, när det gäller att beräkna hur mycket din vinst eller förlust kommer att förstärkas med hävstångseffekten, kan du använda denna formel för att få en uppfattning om hur mycket du potentiellt kan vinna eller förlora. Men kom ihåg att det också innebär en ökad risk, eftersom förluster kan förstärkas på samma sätt som vinster.

”Johanssonformeln”

Låt oss bryta ner den mer invecklade hävstångsformeln, även kallad Johanssonformeln, på ett enkelt sätt.

Vi har:

RE = RT + (RT – RS) x S/E

Här är vad varje del betyder:

 • RE​ är räntabiliteten på eget kapital, det vill säga avkastningen för ägarna på deras investerade kapital.
 • RT​ är räntabiliteten på totalt kapital, vilket är rörelseresultatet plus övriga intäkter dividerat med det totala bokförda värdet av tillgångarna.
 • RS​ är genomsnittlig skuldränta i procent.
 • S/E representerar skuldsättningsgraden, det vill säga förhållandet mellan skuld och eget kapital.

Nu kan vi förklara hur formeln fungerar:

 1. RT​ representerar den totala avkastningen på kapitalet, både eget kapital och skuld.
 2. Skillnaden (RT​−RS​) visar skillnaden mellan den totala avkastningen och räntekostnaden för skuld.
 3. Multipliceringen med E/S​ tar hänsyn till hur mycket skuld som används i förhållande till eget kapital. Ju högre skuldsättningsgrad, desto större blir effekten av skillnaden mellan den totala avkastningen och räntekostnaden.

Det här kan låta komplicerat, men i grunden visar hävstångsformeln hur mycket ägarna kan öka sin avkastning genom att använda skuldsättning. Det kan vara positivt om den totala avkastningen på kapitalet är högre än räntekostnaden för skulden, men det kan också öka risken om räntekostnaden för skulden blir för hög i förhållande till den totala avkastningen. Det är viktigt att noggrant överväga riskerna och fördelarna med att använda hävstångseffekten när man fattar investeringsbeslut.

Praktiskt exempel med hävstångsformeln aka ”Johanssonformeln”

Antag att du äger ett företag som tillverkar och säljer möbler. Du har ett eget kapital på 500 000 kr och du bestämmer dig för att utöka din verksamhet genom att expandera och öppna en ny butik. För att finansiera expansionen tar du ett lån på 500 000 kr med en årlig ränta på 5%.

Här är hur du kan använda hävstångsformeln för att utvärdera ditt beslut:

 1. Beräkna räntabiliteten på totalt kapital (RT​): Antag att din nya butik genererar en årlig rörelsevinst på 100 000 kr. Ditt totala kapital är då 500 000 kr (eget kapital) + 500 000 kr (lånat kapital) = 1 000 000 kr.
  Så: RT​ = 1000000 / 100000​ = 0.1 eller 10%
 2. Beräkna den genomsnittliga skuldräntan (RS​): Din skuldränta är 5% eftersom du tog ett lån med den räntesatsen.
 3. Beräkna skuldsättningsgraden (S/E): Du tog ett lån på 500 000 kr och har ett eget kapital på 500 000 kr, så: S/E = 500000 / 500000​ = 1

Nu kan vi tillämpa hävstångsformeln för att beräkna räntabiliteten på eget kapital (RE​):

RE​ = RT​ + (RT ​− RS ​) × E/S​

RE ​= 0.1 + (0.1 − 0.05 ) × 1 = 0.1 + 0.05 = 0.15 eller 15%

Detta betyder att din räntabilitet på eget kapital, alltså avkastningen för ägarna på deras investerade kapital, är 15%. Det visar att genom att använda hävstångseffekten har du ökat din avkastning jämfört med om du bara använt ditt eget kapital. Men kom ihåg att det också finns risker med att använda skuldsättning, så det är viktigt att noggrant överväga fördelarna och nackdelarna innan du tar ett sådant beslut.

Andra investeringsområden där hävstångseffekten är intressant

Hävstångseffekten är inte bara relevant för företag utan också för individuella investerare inom aktie- och andra finansiella marknader. Låt oss utforska hur hävstångseffekten kan tillämpas inom dessa områden:

 1. Aktieinvesteringar:
  Inom aktieinvesteringar kan hävstång användas genom att köpa aktier med lånade pengar istället för att bara använda ditt eget kapital. Till exempel, om du har 10 000 kr och använder en hävstång på 2x, kan du låna ytterligare 10 000 kr för att totalt investera 20 000 kr i aktier. Om aktierna ökar i värde, kommer din vinst att vara baserad på hela 20 000 kr, inte bara ditt eget ursprungliga kapital på 10 000 kr. Men kom ihåg att om aktierna går ner i värde, förlorar du också på hela det beloppet.
 2. Futures och optioner:
  Inom derivatmarknader som futures och optioner används hävstång ofta. Till exempel, om du vill spekulera på prisrörelserna i en aktie med hjälp av en option eller en futurekontrakt, kan du behöva betala en liten del av kontraktets totala värde som en initial marginal. Detta tillåter investerare att kontrollera en större position med en mindre mängd kapital. Om priset rör sig i den förväntade riktningen kan vinsterna vara proportionellt större än om du hade handlat med ditt eget kapital ensamt. Å andra sidan kan förluster också förstärkas på samma sätt.
 3. Forex-handel:
  I valutahandel kan handlare använda hävstång för att öka sin position i en valutapar. Till exempel, om du använder en hävstång på 50:1, kan du kontrollera en position värd 50 000 kr med endast 1000 kr i eget kapital. Detta ger möjligheten till större vinster, men också ökad risk. Valutamarknaden är särskilt känd för att tillhandahålla hög hävstång, vilket kan locka investerare men också medföra betydande risker.

I alla dessa fall är det viktigt för investeraren att förstå både fördelarna och riskerna med att använda hävstångseffekten. Medan det kan öka potentialen för avkastning, kan det också resultera i stora förluster om marknaderna rör sig mot dina förväntningar. Därför är det viktigt att använda hävstångseffekten med försiktighet och endast efter noggrann analys och förståelse av marknadens dynamik och enskilda risktolerans.

Related Post

This site is registered on wpml.org as a development site.