Fintech onlinepengar

Innovationer inom finans

Transaktionskostnader

transaktionskostnader

Transaktionskostnader

Vad är transaktionskostnader?
Den finansiella världen är försöker alltmer skapa ”friktionsfria” digitala transaktioner. Ofta finns det stora kostnader i transaktionskostnader och nya affärsmodeller som Uber och Lyft visar hur man kan minska kostnaderna med enklare affärsmodeller. Med dessa tjänster behövs varken kontanter eller krediter överföras. Passagerare trycker helt enkelt på sin smartphone för att kalla in en bil och betala för tjänsten.
Läs mer på Strategy& ”Making Seamless E-Payments a Reality

Exempel på olika typer av transaktionskostnader

1. En avgift som debiteras av en finansiell mellanhand som en bank, mäklare eller underkonsult.
2. Inom ekonomi: Transaktionskostnader är kostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt utbyte. Exempelvis behöver en köpare som letar efter en viss tjänst eller produkt lägga ner en viss tid och ett visst arbete samt eventuella andra kostnader för att få till stånd en affär

Transaktionskostnader inom ekonomin omfattar ett brett spektrum av kostnader och avgifter:
Transaktionskostnader är en kritisk faktor vid beslut om att göra en produkt eller köpa den. Även kallad friktions kostnad.

  • Sökkostnader Att säljare och kunder hittar varandra,
  • Informationskostnader och kommunikationskostnader: Att förstå och kommunicera kundernas behov och företagets erbjudande, hållbarhet och pris.
  • Beslutskostnader och rabatter: Kostnader för att få till själva avtalet
  • Kostnader för policys: Se till att köpvillkor följs
  • Kostnader för kundmissnöje: Att se till att missnöjda kunders behov löses.
  • Juridiska kostnader och avgifter